AKTUALITY

TLAČOVÁ SPRÁVA

Slovenská konferencia cystickej fibrózy 2007

16. – 17. november 2007

Aula FN F.D.Roosevelta, BANSKÁ BYSTRICA

CF konferencia sa konala pod záštitou Ivana SAKTORA, primátora mesta Banská Bystrica, ktorý konferenciu osobne otvoril.

Konferencie sa zúčastnilo 128 účastníkov.

Hlavný organizátor:

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CYSTICKEJ FIBRÓZY

Spoluorganizátori:

DFNsP Banská Bystrica, CF centrum pre deti

FNsP F.D.Rosevelta, Banská Bystrica, OPaF – CF centrum pre dospelých

PROGRESS CA, s.r.o.

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská zdravotnícka univerzita – fakulta zdravotníctva

Najviac diskutovanými témami konferencie boli:

– Neonatálny screening, ktorý umožňuje včasnú diagnostiku tohto vážneho ochorenia,

– Tvorba koncepcie starostlivosti o CF pacientov,

– Ako zabezpečiť dostatočnú výživu ľudí s CF,

– Starostlivosť a liečba dospelých CF a pacientov a zložitosť mikrobiologickej diagnostiky a   

následnej ATB liečby,

– Kvalita života ľudí s chronickým ochorením.

Konferencia mala medzinárodný rozsah, prednášalo na nej niekoľko prednášajúcich z Čiech, USA a Ukrajiny.

Slovenskú CF konferenciu 2007 podporil aj Visegrádsky fond.V sobotu popoludní sa konalo pracovné stretnutie zástupcov neziskových organizácií zaoberajúcich sa problematikou CF z krajín V4 (SK, CZ, HU, PL). Diskutovalo sa o možnostiach budúcej spolupráce. Bolo to veľmi tvorivé a plodné stretnutie, ktorého výsledkom boli konkrétne návrhy budúcej kooperácie.

21. november 2007 bude 2. EURÓPSKYM DŇOM CYSTICKEJ FIBRÓZY a jeho mottom je “Smerujeme k rovnakým možnostiam primeranej liečby pacientov s Cystickou Fibrózou v Európe”

Počet CF pacientov na Slovensku – 364, z toho je približne160 dospelých.

Advertisement
%d blogerom sa páči toto: