Centrá pre liečbu CF

DETI

BRATISLAVA
825 56
FNsP BA Ružinov
UNB Ružinov, Detská klinika – pracovisko Podunajské Biskupice
Krajinská 101
0918 660 660

MUDr. OROSOVÁ Jaroslava – primárka
orosova@pb.unb.sk
0905 699 025, 0905 695 617, 0905 599 756

MUDr. KAYSEROVÁ Hana
kayserova@pb.unb.sk
0905 696 194, 0905 695 399

MUDr. MIKULÁŠOVÁ Ingrid
mikulasova@pb.unb.sk
0905 699 025

Rehabilitácia:
HAPČOVÁ Ľuba
hapcova@pb.unb.sk
GOLDMANNOVÁ Júlia
NÁGLOVÁ Imelda
VRANKOVÁ Etela
0918 379 661, 0918 379 665

BANSKÁ BYSTRICA
974 00
DFNsP – Centrum CF
L. Svobodu 1
048/4726 570

MUDr. TAKÁČ Branko
btakac@dfnbb.sk
048/4726 570
0905 138 180

Rehabilitácia:
MACHOVCOVÁ Miroslava
BECÍKOVÁ Anna
048/4726 523, 048/4726 536, 048/4726 520

KOŠICE
040 01
1. Klinika detí a dorastu DFN – Centrum CF
Trieda SNP 1
055/640 4151, 4138

MUDr. FEKETEOVÁ Anna – primárka
feketeova@dnkosice.sk
0905 583 680

NIŽNÍKOVÁ Eva – CF sestra

Rehabilitácia:
KOLCÚNOVÁ Petra, 0905 832 572
kolcunova1@post.sk
MUDr. ŠALAMONOVÁ Katarína
055/640 2479

DOLNÝ SMOKOVEC
05901
ŠÚ DTaRCH
052/44 12 111, 052/44 12 222

Rehabilitácia:
GANZOVÁ Ľubica
GAJDOŠÍKOVÁ Margita
JADUŠOVÁ Anna,
0905 144 877
PAYERCMINOVÁ Darina
RYBÁROVÁ Jarmila
SOCHOROVÁ Mária
SMOLKOVÁ Margita
STOTOVÁ Gabriela
ŠOLTÉSOVÁ Katarína, Bc.,
0904 522 085
VALLOVÁ Beáta

 

DOSPELÍ

BRATISLAVA
Centrum CF KPF I
FNsP BA Ružinov, Ružinovská 6
02/4823 111
02/48 234 785

Doc. MUDr. HÁJKOVÁ Marta – primárka
hajkova@ru.unb.sk

MUDr. REMIŠ Branislav
remis@ru.unb.sk
02/4823 488, 389, 697

Rehabilitácia: 02/4823 398
BIKSADSKÁ Jarmila, 0903 132 298

BANSKÁ BYSTRICA
OPaF Centrum CF
FN F.D.Roosevelta, L. Slobodu 1
048/441 3600, 2656

MUDr. BÉREŠOVÁ Eva
eva.beresova@gmail.com
0908 913 272

Rehabilitácia:

KULIŠIAKOVÁ Denisa, 0903/724 799

KOŠICE
040 11
Klinika TaRCH – Centrum CF
UN L. Pasteura
Rastislavova 43
055/615 2641, 2642
005/615 2645, 2651, 2652,2653

MUDr. SOMOŠ Andrej – primár
tarch@fnlp.sk
0907 039 838

MUDr. KOPČOVÁ Lenka
lenka.kopcova@centrum.sk
0903 563 592

Rehabilitácia:
MUDr. KUBINCOVÁ Anna
BENOCZOVÁ Jitka
, 0915 939 758
NAGYOVÁ Zuzana, 0903 653 705
SZEMANOVÁ Ingrid, 0905 104 903
055/615 2084, 2090

 

Advertisement
%d blogerom sa páči toto: