Koncepcia činnosti združenia SACF na rok 2009

Aktivity:
I. Zdravotnícky program
“Starostlivosť a liečba CF jedincov na Slovensku”
– Koncepcia starostlivosti o CF pacientov – Odborné usmernenie
– komunikácia s MZ SR, Centrami CF, zdravotnými poisťovňami
– účasť na medzinárodných CF konferenciách

II. Monitoring kvality života CF jedincov
– dotazník CFQ – zbieranie dát
– spolupráca s Centrom excelentnosti UPJŠ KISH – Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia UPJŠ v Košiciach a s projektom EuroCareCF

III. Edukácia
– kurz fyzioterapeutov: “Dýchanie, pohybové aktivity a jóga pre CF” – Košice, Užhorod

IV. Medzinárodné aktivity
– 4. Európsky Deň CF – Brussel
– účasť na výročných schôdzach medzinárodných organizácií, ktorých sme členmi
– spolupráca s CF asociáciami v iných krajinách – Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Česko,.
– CFE, ECFS, EURORDIS,…

VI. Publikáčná činnosť
– “CF Plus” č.3 a 4 (Zborník prednášok)
– tlačoviny – letáky, plagáty, knihy,…….

V. Fundraising
1. Oslovovanie darcov (jednotlivci, firmy)
2. Písanie projektov (MPSVaR SR, SPP, Visegrádsky fond,..)
3. Reklama
4. Vlastné aktivity (benefičný zápas, výstava,…)
5. Asignácie
6. Iné

VI. Public relations
– médiá – pravidelné vydávanie tlačových správ, naväzovanie vzťahov s novinármi, výstupy v médiách,…
– benefičné podujatia – benefičný basketbalový, florbalový zápas,..
– príprava 4. Európskeho dňa CF

Košice, 27. december 2008

Advertisement
%d blogerom sa páči toto: