Slovenská CF konferencia 2007

16. – 17. november 2007

Aula FN F.D.Roosevelta, BANSKÁ BYSTRICA

CF konferencia sa konala pod záštitou Ivana SAKTORA, primátora mesta Banská Bystrica, ktorý konferenciu osobne otvoril.

Konferencie sa zúčastnilo 128 účastníkov.

Hlavný organizátor
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CYSTICKEJ FIBRÓZY

Spoluorganizátori:
DFNsP Banská Bystrica, CF centrum pre deti
FNsP F.D.Rosevelta, Banská Bystrica, OPaF – CF centrum pre dospelých
PROGRESS CA, s.r.o.
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská zdravotnícka univerzita – fakulta zdravotníctva

Najviac diskutovanými témami konferencie boli:
– Neonatálny screening, ktorý umožňuje včasnú diagnostiku tohto vážneho ochorenia,
– Tvorba koncepcie starostlivosti o CF pacientov,
– Ako zabezpečiť dostatočnú výživu ľudí s CF,
– Starostlivosť a liečba dospelých CF a pacientov,
– Zložitosť mikrobiologickej diagnostiky a následnej ATB liečby,
– Kvalita života ľudí s chronickým ochorením
Konferencia mala medzinárodný rozsah, prednášalo na nej niekoľko prednášajúcich z Čiech, USA a Ukrajiny.

Slovenskú CF konferenciu 2007 podporil aj Visegrádsky fond. V sobotu popoludní sa konalo pracovné stretnutie zástupcov neziskových organizácií zaoberajúcich sa problematikou CF z krajín V4 (SK, CZ, HU, PL). Diskutovalo sa o možnostiach budúcej spolupráce. Bolo to veľmi tvorivé a plodné stretnutie, ktorého výsledkom boli konkrétne návrhy budúcej kooperácie.

Slovenska CF konferencia-Zbornik prednasok

Advertisement
%d blogerom sa páči toto: